covid19 sonraıs kurtarma

Turizm Kurtarma Prosedürleri

28 Mayıs 2020 tarihinde UNWTO tarafından açıklanan Covid-19 sonrasında Turizm Kurtarma Prosedürleri açıklandı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan COVID-19 her sektör gibi öncelikli olarak Turizm Sektöründe çok büyük hasara yol açtı. Sektör bu konuda çok büyük bir yara aldı. Dünya Turizm Örgütü tarafından açıklanan yol haritasını aşağıda bulabilirsiniz.

Yeni açıklanan yol haritasında 7 önemli noktaya vurgu yapılmakta.

 1. Likidite sağlayarak işleri koruyun
 2. Önlemlerinizi alarak güven kazanın
 3. Kamu-özel sektör işbirliği ile yeniden sektörü canladırmak
 4. Sorumluluk bilincinde açık sınırlar
 5. Protokolleri ve prosedürleri uyumlaştırmak ve koordine etmek
 6. Yeni teknolojilerle katma değerli işler
 7. Yenilik ve sürdürebilirlik ile yeni normale alışmak

1.Likidite sağlayarak işleri koruyun

 • KOBİ’ler, girişimciler ve serbest meslek sahipleri için özel turizm destek programları oluşturmak.
 • Şirketler, serbest meslek sahipleri ve işçiler için kritik ödemelerin istisnaların, azaltılmasını veya/ve ertelenmesini sağlayın.
 • Likiditeyi kolaylaştırmak için finansal araçlar oluşturmak
 • Tüketici haklarını ve şirketler için likidite ihtiyaçlarını dikkate alarak iptal politikalarını gözden geçirin.
 • Sosyal yardımları genişletmek
 • İşçilerin ve iş arayanların yeni normal işlere geçişlerini desteklemek
 • Şirketler ve işçi sendikaları arasında diyaloğun sağlanması

2.Önlemlerinizi alarak güven kazanın

 • Turizm değer zincirinin tamamında ve seyahat eden kişinin yolculuğunun her adımında riskleri azaltmak için orantılı güvenlik ve hijyen protokolleri belirleyin.
 • Destinasyonlarda ve şirketlerde mevcut önlemler hakkında yolculara net bilgi sağlamak
 • Gezginlere neler ile karşılaşacaklarını anlatan net bilgiler verin.
 • İnsan merkezli iletişime odaklanma-empati, güvence ve bağlantı kurulması gerekli
 • Alınan güvenlik önlemleri de dahil olmak üzere güven inşasına yönelik iletişim kampanyaları oluşturmak.

3.Kamu-Özel sektör işbirliği ile yeniden sektörü canlandırmak

 • Sağlıkla ilgili protokollerin tanımlanması ve uygulanmasında kamu-özel sektör işbirliği mekanizmaları oluşturmak
 • Bilimsel kanıta dayalı ve uygulanabilir olduklarından emin olmak için özel sektör ve sağlık otoriteleri ile tam koordineli olarak eyleme geçirilebilir ve orantılı protokoller oluşturun.
 • Bilgi ve iyi uygulamaları paylaşın.
 • Şirketlerin, destinasyonların ve personelinin eğitiminin adaptasyonunu destekleyecek mekanizmalar oluşturmak.
 • Daha iyi ve paylaşılan veri sistemlerine yatırım yapın.

4.Sorumluluk bilincinde açık sınırlar

 • Halk sağlığı kanıta dayalı risk değerlendirmesine uygun olarak eyleme geçirilebilir sınır süreçleri ve prosedürlerini tanıtmak ve uyarlamak
 • Hak sağlığı risk değerlendirmesiyle orantılı kalmasını sağlamak için seyahat kısıtlamalarını ve protokollerini düzenli olarak gözden geçirin.
 • Güvenli, kesintisiz ve temassız seyahat için teknoloji kullanımını geliştirin.
 • Özel sektöre ve gezginlere seyahat kısıtlamaları ve protokolleri hakkında güvenilir, tutarlı ve kolay erişilen bilgiler sağlamak
 • Hükümetler, özel sektör ve gezginler için rolleri ve sorumlulukları tanımlama
 • Hükümetler ve varışta vize/vize politikasında e-vize/vizeye yönelik seyahat kolaylaştırmayı ilerletmek ve talebi teşvik etmek için vize maliyetini geçici olarak kaldırmak.

5.Protokolleri ve prosedürleri uyumlaştırmak ve koordine etmek

 • Seyahat ve turizme ilişkin sağlık protokol ve prosedürlerini küresel düzeyde uyumlaştırmak
 • Sınırların yeniden açılmasında bölgesel ve uluslararası koordinasyonun sağlanması
 • Yolcu halk sağlığı formunun oluşturulması da dahil olmak üzere yolcu veri alışverişi için uyum ve birlikte çalışabilirliği sağlamak üzere seyahat belgelerine ilgili ICAO uluslararası standartları ve önerilen uygulamaları ve teknik özellikleri uygulamak
 • Turizm, sağlık ve ulaşım otoriteleri arasında ortak politikaların koordinasyonunu sağlamak
 • Ziyaretçilerin izleme uygulamalarını ayarlama ve uluslararası birlikte çalışabilirliklerine yönelik çalışma yapmak.

6.Yeni teknolojilerle katma değerli işler

 • Destinasyonların, şirketlerin, çalışanların ve iş arayanların dijital dönüşümünü destekleyen ulusal politikaları benimsemek
 • Dijital dönüşümü hızlandırmak için şirketleri desteklemek
 • Yeni profilleri benimseyin; siber güvenlik, büyük veri analizi, veri bilimcileri
 • İş arayanları yeni becerilerle destekleyin; yeni ürünler, pazarlama, pazar bilgisi
 • Servis teslimi, arka ofis, teknoloji, diller, güvenlik önlemleri konusunda personel yetiştirmek için daha fazla ve daha iyi eğitim sağlayın ve çevrimiçi eğitim uygulayın.
 • En çok etkilenenler için üniversiteler, teknoloji şirketleri ve diğer eğitim ve öğretim kurumları ile ortaklaşa ücretsiz çevrimiçi eğitim uygulayın.
 • Çevrimiçi ücretsiz eğitimlerin desteklenmesi

7.Yenilik ve sürdürebilirlik ile yeni normale alışmak

 • Ulusal ve küresel ekosistemini birleştirin
 • Büyük şirketlerin yeni süreçleri daha kolay, daha hızlı ve daha verimli yapma girişimleriyle çalışma fırsatlarını teşvik edin
 • Yeni girişimleri ve girişimcileri yenilikçi çözümler önermeleri için teşvik etmek ve ödüllendirmek için ulusal zorlukları desteklemek
 • İş modellerinde, iletişimde ve deneyimlerde yenilik
 • Daha iyi destinasyonların planlama ve yönetimi için dijital dönüşüme yatırım
 • Turizm değer zincirinde dairesel bir ekonomiye geçişi hızlandırın
 • Düşük karbonlu turizme geçiş
 • Sürdürülebilir turizme geçişi hızlandırın.

Yorum yapınız

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Tüm alanlar zorunludur.