13.06.2003 tarih ve 25137 sayılı resmi gazetede yayınlanan ‘mesafeli sözleşmeler uygulama usul ve esasları hakkında yönetmelik’ gereğince internet üzerinden gerçekleştirilen satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğu getirilmiştir. Sözleşme detayları aşağıda belirtildiği gibidir.

Sözleşme tarihi www.gezenthi.com adresinden hizmetin satın alındığı tarih geçerlidir.

Taraflar

Şoförlü Aracı Kiraya Veren

Ticari Ünvan : Uysel Turizm İnşaat Gıda Tekstil Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Adres : Şair Eşref Bulvarı No:57 D.2 Alsancak / İzmir

İletişim Bilgileri : +90 232 279 1779 – info@gezenthi.com yada 0090 544 665 9333

Şoförlü Aracı Kiralayan

Rezervasyon anında websitemizden bilgilerinin eksiksik ve tam olarak doldurulduğunu kabul eden tüketici

1.Sözleşmenin konusu: …………..Plakalı ……….. marka aracın Kiralayan’a şoförlü olarak kiraya verilmesi

2.Sözleşmenin içeriği: Bu Sözleşme tarafların taahhütlerine ve aracın kiralanması şartlarını kapsar.

3.Taahhütname: Sözleşmenin akdi olarak hareket eden Kiraya Veren ve Kiralayan aşağıda belirtildiği üzere yükümlülüklerini karşılıklı birbirlerine taahhüt edip kabul ile imzalamışlardır.

4.Sözleşme Şartları

  • Ücret net olup, sözleşmeden doğan KDV, damga, stopaj vergisi vb. her türlü vergiler Kiralayan’a aittir.
  • Anlaşılan ücretten teminat en az %30 …… TL nakit olarak alınmıştır. Teminat alındıktan sonra iş bitiminde geri kalan %70’lik kısım ödeme olarak alınır.
  • Düğün-Nişan vb. organiasyonlar için kiralanan araçlara gelebilecek her türlü zarar kiralayan’a aittir.

5.Sözleşme Süresi: Bu sözleşme süresi hizmet bitiminin süresi kadardır.

İş bu sözleşmeden doğacak herhangi bir anlaşmazlık durumunda İzmir Mahkemeleri yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir.

Kiraya Veren : Hizmet bedelinin tamamı internet üzerinden ödeme yapıldıysa hizmeti istenilen tarih ve saatte yerine getirmekle yükümlüdür. 12 saat öncesine kadar yapılan iptallerde teminatta dahil olmak üzere paranın tamamı geri verilir. Hizmetin başlamasına 12 saatten daha az bir zaman kaldıysa %30 teminat miktarı tüketiciye (kiralayana) geri verilmez.

Kiralayan: Hizmet alım işini internet üzerinden gerçekleştirirken bu sözleşmeyi okuduğunu, kabul ettiğini ve maddelerine uyacağını beyan eder.