GEZENTHİ SEYAHAT ACENTASI HİZMET SÖZLEŞMESİ

I. TARAFLAR Gezenthi Seyahat Acentası : Bundan böyle “acenta” olarak anılacak olup, hak ve yükümlülükleri aşağıda belirtilmiştir.

Tüketici : İşbu sözleşmede “tüketici” olarak anılan ve aşağıda hak ve yükümlülükleri bulunan şahıslara ait kimlik bilgileri sözleşme ekinde mevcuttur.

II. GENEL HÜKÜMLER

1) Gezenthi Seyahat Acentası (Acenta), gezi kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçlarını, hareket saatlerini programda belirtilen standartlara bağlı kalmak koşuluyla ve tüketiciye bildirim yapılması suretiyle değiştirme veya tüketiciyi başka acenteye devretme hakkına sahiptir. Kayıt esnasında verilen tur programları örnek programlardır. Tur programlarında belirtilen ekstra turların organize edileceği tarihler rehberlerin inisiyatifi ile değiştirilebilir. Tüketici toplam gezi süresindeki gecelemenin kısaltılmaması ve kalınacak tesislerin sınıf ve kategorilerinde değişiklik yapılmaması halinde gezi şartlarının yerine getirilmiş olduğunu kabul eder.

2)   Tur için ödenen bedele, tur veya otel rezervasyon belgesi (VOUCHER)’da belirtilen tüm hizmetler dâhildir. Otel giriş çıkış tarihleri, süreler, ulaşım detayları, pansiyon durumu yine Voucher belgesinde belirtildiği gibidir. Bunlar haricindeki turlar ve hizmetler ekstra ücrete tabidir. Gidilecek ülkelerin mevzuatlarına göre turistlerden alınması gereken vergi, resim, harç ve benzeri kamusal ödemeler ile döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişiklikleri tüketiciye yansıtılır. Bu durum tüketiciye derhal bildirilir. Tüketici bildirimden sonra herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönebilir yahut yapılan değişiklikleri ve fiyat üzerindeki etkisini belirtilen ek sözleşmeyi kabul eder.

3) Acenta, geziye katılan tüketicilerle, otel, taşıyıcı firmalar ve gezi ile ilgili diğer hizmetleri sunan her tür üçüncü şahıs ve tüzel kişilikler arasında aracı konumda olup meydana gelecek değişiklikleri 24 saat içerisinde bildirmekle yükümlüdür. Bu nedenle kendisine müracaat ile geziye kayıt olan tüketicilerin, Acenta ile taşımayı üstlenen müesseseler arasında yapılmış anlaşmalar hilafına aracıların programlarında gösterilen saatlerde hareket yerinde bulunmamasından, kara, hava ve deniz araçlarının her türlü gecikmelerinden, arızalanmalarından, sis, fırtına, tipi ve her türlü hava koşullarından yol engeli gibi sebeplerden yol güzergâh ve rotalarını değiştirmelerinden, grev, terör, savaş, savaş ihtimali veya bunlara benzer mücbir sebeplerden, ulaşım aracını kullananın kendi hatasından veya üçüncü kişilerin şahsi kusurlarından veya öngörülmez teknik hususlardan kaynaklanan her türlü aksaklıkların, maddi, manevi hasarlı kazalardan, konaklama tesislerinin eksik veya hatalı hizmetlerinden, Acenta’nın işleten sıfatı olmaması nedeni ile mevcut sorumluluğu bulunmadığından asli faili gibi doğrudan doğruya sorumlu olmayacak mütesaviyyen borçlu olacaktır. Tüketici bu gibi aksaklık veya kaza durumlarında öncelikle maddi ve manevi taleplerini asli faillerden talep ve tahsile gidecek, alacağını asli failden tamamen alamadığı durumlarda kusursuz sorumluluk ilkesi nedeni ile Seyahat Acentesine müracaat edebilecektir.

4) Acenta konaklama tesislerinde oda seçimi konusunda tüketicinin taleplerini ilgili tesise iletir; ancak talebin yerine geleceği konusunda garanti veremez. Otele varış günü odalar saat 14.00’den önce tüketicilere teslim edilmez. Otelden ayrılış günü tüketicilerin en geç 10.00’a kadar odalarını boşaltmaları gerekir.

5) Paket tur sözleşmesi yönetmeliğinin 6. maddesine göre sözleşmede öngörülen fiyat ve koşullar değiştirilemez. Ancak liman, havaalanına iniş vergileri gibi hariç vergi ve ücretler de döviz kurlarından kaynaklanan fiyat değişikliklerinde bu hüküm uygulanmaz. Ancak paket turdan önce yukarıda verilen nedenlerle meydana gelen fiyat artışı tüketiciye bildirilir. Bu durumda yönetmeliğin aynı maddesine göre tüketici herhangi bir tazminat ödemeden sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.

6) Tüketicinin satın almış olduğu tur programındaki gezinin başlamasından sonra meydana gelen değişikliklerden Acenta sorumludur. Gezenthi Seyahat Acentası, tüketici aleyhine ve zarar gördüğü aşikâr değişiklikleri, gezi sırasında veya gezi sonrasında tazminatın hesaplanması TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri (TÜRSAB TURİZM TÜKETİCİLERİ TALEPLERİNİ  DEĞERLENDİRME ÇİZELGESİ ) uyarınca tüketiciye bedel veya hizmet iadesi şeklinde tazmin edebileceği gibi, aynı zamanda, fiyata dâhil olmayan ve gezi esnasında tüketiciye verilen ek hizmetler ile  de telafi yoluna gidebilir. Ek veya ikame hizmetlerinin tüketici tarafından alınıp kullanılmış veya tüketilmiş olması tüketicinin bedel iadesi ve tazminat haklarını ortadan kaldırır.

7) Tüketici sözleşmede beyan ettiği isimlerin ( pasaporttaki yazılış şekli ile ) doğruluğundan sorumludur. Sözleşmenin tüketicide kalan kopyası ile Acenta’da kalan kopyası arasında fark olursa Gezenthi Seyahat Acentası’nda kalan kopya ile Gezenthi Seyahat Acentası kayıtları esas alınır.

8) Tura katılan tüketicinin; her türlü gezide, 50cm x 70 cm ebatlarından büyük olmamak kaydı ile 2 valiz, uçaklı seyahatlerde ise 20 kg. bagaj götürme ve getirme hakkı vardır. Valizlerin ve içindeki eşyaların her türlü sorumluluğu sahiplerine aittir.

9) Kokan, akan, yanıcı veya patlayıcı vasıfları olan veya rahatsızlık veren eşyaları ile kesici, delici ve ateşli silahlar ve her çeşit hayvan, Acenta’nın ayrıca ve açıkça ve yazılı izni olmaksızın taşıt araçlarına ve konaklanacak tesislere alınmazlar. 

10) Bu sözleşmede yazılı olmayan hususlardan 1618 SY, 4077 SY, 4288 SY, 2634 SY, IATA, IHA, UFTAA Konvansiyon hükümleri, Sivil Havacılık Kanunu, BK, TTK, Türkiye’nin dâhil olduğu Uluslararası sözleşmeler ve bunlara bağlı olarak çıkartılmış tüzük, yönetmelik, genelge ve tebliğler ile Uluslar arası kabul gören Frankfurter Tabelle’nin Türkiye’deki tatbik bulunan TÜRSAB Kütahya Çizelgesi hükümleri tatbik olunacaktır.

11) Charter uçuşları ile ilgili tüm düzenlemeler uluslararası havacılık kurallarına tabi olduğundan Varşova Konvansiyonu ile bu uçuşlarda her türlü saat değişikliği yapılabilir. Hareket saati garanti edilemez. Taşıyıcı, biletlerde gösterilen duraklama yerlerini değiştirebilir veya duraklama yapmayabilir. Uçuş saatleri 48 saat önce kesinleştiğinden satış sırasında belirtilen saatler muhtemel saatler olup, bu konulardaki değişiklikler nedeniyle Acenta sorumlu tutulamaz. Bu sebeple yapılacak iptal ve iade talepleri de kabul edilemez.

12) Uçak-Tren-Gemi ile yapılan yolculuklarda bu taşıma araçlarına gelen zamlar ilan edilen gezi ücretlerine aynı oranda ilave edilir.

13) Seyahat sigortası hizmeti satın alan veya seyahat sigortası paketinin içinde bulunan tüketicilerin eksik veya ayıplı ifa, hasar, zarar ve kayıpları ile ilgili teminatın kapsamı bu hizmeti sunan sigorta firmasının poliçesiyle belirlenmiştir. Acente bu teminatların içeriği, kapsamları ve uygulama şekilleri ile ilgili herhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. 1618 sayılı yasanın 12.maddesi  uyarınca; paket tur hizmeti satın alındığı takdirde paket turun eksik ya da hiç verilememesi halleri sigorta ile teminat altına alınmıştır. Teminat kapsamı paket tur bedeli kadardır. Zorunlu seyahat sigortası paket turlarda tüm tüketicilere tarafımızdan yapılmaktadır.LÜTFEN SİGORTA POLİÇENİZİ SATIŞ TEMSİLCİNİZDEN İSTEYİNİZ.

14) Acenta, vize işlemlerini takip etmesi talep edildiği takdirde tüketicinin en az altı ay geçerli pasaportu olması ve ilgili ülke konsolosluğunun belirlemiş olduğu evraklar ve en az 1 ay öncesinden Acenta’ya başvurması halinde, ilgili tüm masrafların tüketici tarafından ödenmesi şartıyla gerekli işlem takibini yapar. Vize işlemlerinde Acenta tüketici ile konsolosluk arasında aracı konumundadır, 1 aylık sürede veya daha sonra vize için teslim edilen pasaportla ilgili olarak, vize işlemleri tamamen konsoloslukların inisiyatifinde olduğundan acentanın vize alınamamasından dolayı herhangi bir sorumluluğu yoktur. Vizenin Konsolosluk tarafından onaylanmaması durumunda aşağıda belirtilmiş iptal şartları geçerli olacaktır. Vize alınması o ülkeye giriş garantisi vermemekle, ülkeye kabul edilmeyenler açısından acentanın hiçbir sorumluluğu yoktur. Ve bu sebeple herhangi bir iade veya tazminat ödemez. Talep edilmezse vize ve pasaport işlemleri tüketiciye aittir.

15) Sözleşmede imzası bulunmayan ancak sözleşmeye konu geziye katılan tüketici (ler), kendi adlarına kayıt yaptırmakla görevlendirdikleri tüketici (ler)nin bu sözleşmeyi imzalaması ile sözleşme hükümlerini aynen kabul ve taahhüt etmiş sayılırlar. Bu geziye katılan tüketiciler imzalamış olmasalar dahi taraflar arasında geçerli olacak bu sözleşme şartlarını Gezenthi Seyahat Acentası Broşürü, Gezenthi Seyahat Acentası İnternet sitesi ve ilanlar nedeni ile öğrenmiş ve geziye bu sözleşme şartlarında katılmayı kabul etmişlerdir. Bu nedenden dolayı tüketicinin turu iptal etme hakkı yoktur

16) Taraflar arasında iki nüsha olarak tanzim edilmiş bulunan iş bu paket tur sözleşmesi taraf yetkililerince tüm ekleri ile birlikte önlü arkalı olarak tanzim edilmiş, okunmuş, kontrol edilerek kabul edilmiştir. Taraflar karşılıklı kabul ettikleri, taahhüt ve edimlerini birlikte imza altına alarak kabul ve teyit etmişlerdir. Seyahate katılacak olan ve bu sözleşmede adları yazılı tüketiciler adına işbu paket tur sözleşmesini kabul eden ve taraf adına vekâleten imzalamış olduğu kişilere karşı tüm hukuki sorumluluğun kendisine ait olduğunu ayrıca kabul ve taahhüt etmiştir.

III.  ÖDEMELER

1) Kayıt anında rezervasyon bedelinin en az % 35’i, bakiyesinin ise gezinin başlamasından en geç 10 gün önce ödenmesi gerekmektedir. Anılan süreler içinde belirtilen ödemelerin gerçekleştirilmemesi halinde yapılan rezervasyon iptal edilir. Bu durumda gezi bedelinin % 35’i cayma tazminatı olarak tüketiciye fatura edilir. Ayrıca tur satışından önce kaparo olarak kesin rezervasyon sırasında alınan bedel, tura katılım güvence tutarı olarak alındığından müşterinin ücretin geri kalan miktarını ödememesi durumunda iadesi söz konusu değildir.Gezenthi Seyahat Acentası’nın tüm hizmetlerine kayıt yapılırken toplam ücret kredi kartı ile vade farkı uygulanarak taksitlendirilir ya da peşin olarak tahsil edilir.

IV. İPTAL – VAZGEÇME – DEĞİŞİKLİKLER-DEVİR

1)  Acenta, tura katılan kişilerin yeterli sayıya ulaşmamalarına bağlı olarak ve gerekli gördüğü durumlarda ilan ettiği veya kayıt aldığı turları gezi başlangıcından 7 gün öncesine kadar kısmen veya tamamen iptal edebilir. Tüketici ücretin tamamını iade alma hakkına sahiptir. Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; gerekli yolcu sayısı kadar kesin kaydın oluşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ve tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal  veya tehir edebilir. Bu durumda tüketicinin tazminat hakkı doğmaz.

2) Tüketicinin gezisini, başlamasından 15 gün öncesine kadar iptal etmesi durumunda ücretinin tamamı iade edilir ( kaparo alınan turlarda kaparo tutarı hariç). Ancak uçak, tren ve gemi ile yapılan turlarda biletler grup bileti olarak alındığından ilgili firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır. Bu konuda oluşacak kayıplardan Acenta sorumlu tutulamaz.

3) Tüketici, gezinin başlamasından 15-7 gün öncesine kadar rezervasyonunu herhangi bir sebep ile iptal- değişiklik talep etmesi halinde gezi bedelinin % 35’ ini, 7 günden sonra ise gezi bedelinin tamamını Acente’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Uçak-tren ve gemi ulaşımlarında ilgili firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır.

4) Özel ürünlerde ve Erken rezervasyon indirimli hizmetlerde, hizmetin başlamasından en geç 60 gün öncesine kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. Tüketicinin, gezinin başlamasından 59-31 gün öncesine kadar sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %25′ ini, 30-15 gün öncesine kadar sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50’sini, 14-07 gün öncesine kadar sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75′ ini 7 günden az bir süre kala ise tamamını Acente’ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

5) Uçak, tren ve gemi bağlantılı turlarda biletler alındıktan sonraki iptallerde mazeret geçerli olmayıp uçak-tren ve gemi biletlerinin iadesi yapılmaz. Uçak, tren ya da gemi biletlerinde taşıyıcı firmaların iptal ve iade şartları geçerlidir.

6) Her ne sebeple olursa olsun, gezi ücretinin tamamını saptanmış süre içerisinde yatırmamış olan tüketiciler, rezervasyonlarını iptal ettikleri takdirde dahi yukarıda belirtilen limitlere bağlı olarak aynı oranda ücretin kendilerinden tahsil edileceğini şimdiden kabul etmiş sayılırlar.

7) Tarifeli uçuşlarda isim değişikliği kesinlikle yapılamamaktadır. Tüketicinin biletini kaybetmesi durumunda ilgili hava yolunun uyguladığı cezayı ödemekle yükümlüdür. Bu konuda Acente hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

8) Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı geziye iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda, Acente tüketici adına yapılmış tüm rezervasyonları gezinin başlangıcından 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde tüketiciye herhangi bir geri ödeme yapılmaz.

9) Tüketicinin, kendisi veya birinci derece akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel olan rahatsızlıkları veya ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi kurul raporu ile hizmetin başlamasından önce yazılı ibrazı, iptal/devir maddelerinin istisnasıdır.

10) Tüketici, hizmetin  başlamasından tam 7 gün öncesine kadar turu istediği kişiye devredebilir. Devralan, bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile beraber sorumludur. Tüketici, tüm iptal/devir taleplerini yazılı olarak hizmetin başlangıcından evvel acentesine sunmakla yükümlüdür.

11) Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turlarda hizmetin başlamasından evvel veya hizmet sırasında hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklilik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip, tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

12) Charter uçuşlarda 15 gün ve daha sonraki iptallerde hiçbir mazeret geçerli olmayıp, uçak ücreti iadesi söz konusu değildir.

V- UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

1) Bu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda TÜRSAB Tahkim Kurulu yetkili olup, kurulun usulleri geçerlidir.

2) İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda mahkemeye veya icra yoluna başvurulması gerektiği takdirde İzmir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili olacaktır.

Hizmet Alan(lar) Adına Sözleşmeyi Yapan Belgeyi Tanzim ve İmza EdenAdımıza Düzenlenmiş olan bu sözleşmeninBir nüshasını (Arkalı-önlü bir sayfa) okuyup, anlayıp,Kabul ederek teslim aldım.