• Pergamon Profitable Tour: Pergamon tour showed you another ancient civilization Greco-romaine. And you discover the place of Zeus altar with a huge ancient theatre.
  • Pergamon Profitable Tour: Pergamon tour showed you another ancient civilization Greco-romaine. And you discover the place of Zeus altar with a huge ancient theatre.
  • Pergamon Profitable Tour: Pergamon tour showed you another ancient civilization Greco-romaine. And you discover the place of Zeus altar with a huge ancient theatre.
  • Pergamon
  • Acropolis
  • Asklepion
  • Private Tour
Pergamon tour showed you another ancient civilization Greco-romaine. And you discover the place of Zeus altar with a huge ancient theatre.
According to your private tour pick-up time, meet with your guide and start your full-day tour. The first visiting place is Pergamum; had a significant place of its own in all Asia. Historically the city was the capital of the greatest Kingdom that existed in this region. The city is situated at 100 km north of Izmir. The Roman historian Pliny Called it: "By far the most famous city in all Asia". The cause for this importance was this: When John wrote his Letter, Pergamum had been a capital city for almost four hundred years. After the mythical times, Pergamum Had been the scene of several cultures, ranging from those of the Stone and Bronze Ages until the Archaic and Classical Periods. Among the temples, palaces, and agora’s, the Asklepion, which were constructed in one century, belonged the big Zeus Altar and the Parchment Library. They stand as the most brilliant works of art of the fourth and third century B.C. in Anatolia. The Parchment Library housed the most famous collection of Books of that time, written on a type of processed lamb and goat skins. This was a process invented in Pergamum when the rulers of Ptolemean Egypt embargoed the export of Egyptian papyrus sheets to Pergamum. Other magnificent buildings of this period are the Temple of Athena and those of Demeter and Dionysus. After the Lunch We will continue to Asklepion. Asklepion was known under the name of "The Pergamum God of Health". In ancient times there were in this Part of the world three favorite religious shrines and holy places. They were the Artemisia of Ephesus, the Apollo cult of Delphi and that of Asclepius Pergamum. Asclepius the deity of health and medicine served the people for several hundred years; thus, making Pergamum a medical center of very great importance. Famous medical Scholars, like Hippocrates and Galenus, were born in Pergamum and worked there. After the tour drive you back to your hotel, Izmir City.
INCLUDING:
Including:
- Professional English Tour guide
- Transportation
- Lunch


EXCLUDED:
Excluding:
- Personal Expenses
- Drinks
- Tips
-Entrance Fees

COMMENTS

Write the first commentACTIVITY DETAILS
ACTIVITY CODE:
#PERX
LOCATION:
Pergamon
MEALS:
Lunch
CANCELLATION POLICY:
İptal ve iade şartları A - Acente, gerekli tüm özeni göstermiş olmasına rağmen gezinin başlamasına veya devamına engel teşkil eden; kesin kayıtların gerekli yolcu sayısına ulaşmaması ve/veya olumsuz hava koşulları, yol engeli, grev, terör, sis, savaş ihtimali, öngörülemez teknik hususlar ile bu ve benzeri tüm mücbir sebeplerden dolayı geziyi iptal edebilir veya erteleyebilir. Bu durumda tüketicinin herhangi bir tazminat hakkı yoktur. B - Tüketici, hizmetin başlamasına 20 Gün kalaya kadar iptal talep ettiğinde ödediği bedelin tamamı kendisine iade edilir. Tüketici, hizmetin başlamasından 20-15 gün evvel sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 15 günden az bir süre kala ise tamamını Acenteye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Tüketici tarafından yapılan tarih değişiklikleri iptal hükmündedir. C- Promosyonlu/İndirimli ürünlerde tüketici satın almış olduğu ürüne ait iptal-değişiklik hakkına sahip değildir. D- Özel ürünlerde, hizmetin başlamasına 60 gün kalaya kadar yapılan iptallerde, tüketiciye o ana kadar ödediği ücretinin tamamı iade edilir. Tüketici, gezinin başlamasından 59-31 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %25'ini, 30-15 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %50'sini, 14-07 gün önce sözleşmeyi iptal etmesi halinde gezi bedelinin %75'ini 7 günden az bir süre kala ise tamamını Acente'ye ödemeyi kabul ve taahhüt eder. E- Tüketici, kendisinin veya birinci derecede akrabalarının tur dönemine denk gelen 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını, tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi raporla veya ölüm halinde bunun belgelenmesi koşuluyla, hizmet için ödediği tutar kendisine iade edilir. Bu halde rapor ve belgeler hizmetin başlangıcından önce ibraz edilecektir. Bu durumun tur hizmetinin devamı sırasında gerçekleşmesi halinde mazeret, Tüketicinin turdan ayrılma tarihinden itibaren en fazla 1 gün içinde Acenteye belgesiyle birlikte sunulmalıdır. F- Rezervasyon tarihinden itibaren en fazla 7 gün sonrasına kadar, alınan tur hizmeti Tüketici tarafından iptal edebilir veya aynı rezervasyon tipine uygun olmak koşuluyla istediği kişi veya kişilere devredebilir. Ancak erken rezervasyon indirimli ürünler başka kişilere devredilemez. Devralan bakiye ve devir sebebiyle doğan tüm masraflardan devreden ile birlikte sorumludur. Tüketici, tüm iptal/devir taleplerini yukarıda belirtilen süreye uygun ve yazılı olarak acentesine sunmakla yükümlüdür. Alınmış olan hizmet kampanya dahilinde bir ürün ise ve/veya rezervasyon ile hizmet başlangıcı arasında 7 günden daha az bir süre bulunması halinde bu madde geçerli değildir. G- Tüketicinin başlangıcını kaçırdığı hizmete iştirak edeceğini yazılı olarak bildirmemesi durumunda; Acente, Tüketici adına yapılmış tüm rezervasyon ve hizmetleri, hizmetin başlangıç tarihinden itibaren 24 saat sonra iptal etme hakkına sahiptir. Bu gibi iptallerde Tüketiciye herhangi bir ücret iadesi yapılmaz. H- Acente gerekli gördüğü durumlarda Tüketiciye bildirmek kaydıyla ilan ettiği veya kayıt aldığı turları hizmetin başlamasından evvel kısmen veya tamamen iptal edebilir. Aynı sürede veya hizmet sırasında acente hizmet kapsamındaki otel isimlerini, ulaşım araçları ile bunların hareket yerlerini, programda belirtilmiş ve gezilecek yer olarak gösterilmiş yerlerin ziyaret sıralarını değiştirebilir. Tüketici bu değişiklik ve iptalleri haklı nedenlerle kabul etmediği takdirde, rezervasyonunu iptal edip tüketilmeyen hizmet bedellerini iade alma hakkına sahiptir.

DATES AND PRICES

100

1 Days

lowest per person

CONTACT US NOW

CONTACT

info@gezenthi.com
0232 279 1779
Şair Eşref Bulvarı No:57
    D.2 Alsancak/Izmir
We are not responsible for content on external Web sites. All rights reserved.